آئین بزرگداشت بوعلی سینا و روز همدان

شامگاه پنجشنبه ۳۱ مرداد، آیین بزرگداشت بوعلی سینا و روز همدان در آرامگاه ابن سینا با حضور وزیر علوم برگزار شد. در پایان از تندیس ابن سینا و انیمیشن بوعلی رونمایی شد.
دانشجویان رشته پزشکی هم با لباس های فرم فارغ التحصیلی اقدام به قرائت سوگندنامه پزشکی کرده و فارغ التحصیلی خود را در بین مردم و روز پزشک جشن گرفتند.

۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۳:۵۸