تبدیل دستگاه استخراج‌کننده عسل دستی به برقی با انرژی خورشیدی

به گزارش ایسنا، در تازه‌ترین پژوهش انجام شده در دانشگاه فردوسی مشهد، توسعه و ارزیابی دستگاه استخراج‌کننده فتوولتائیک عسل مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس محمد عباسپور، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدیدپذیر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، توانست پژوهش خود را با عنوان «توسعه و ارزیابی دستگاه استخراج‌کننده فتوولتائیک عسل» به راهنمایی دکتر محمدرضا بیاتی و مشاوره دکتر محمودرضا گلزاریان با موفقیت با اتمام برساند.

دستاورد این پژوهش، تبدیل استخراج‌کننده عسل دستی به برقی از طریق انرژی خورشیدی و امکان تنظیم پارامترهای مختلف آن بود.

انتهای پیام