تجهیز آزمایشگاه علوم‌شناختی دانشگاه خوارزمی به دستگاه الکتروانسفالوگرام

به گزارش ایسنا، در راستای ترویج علوم شناختی و تامین ابزارها و زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه علوم شناختی، با کمک و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه خوارزمی به دستگاه “الکتروانسفالوگرام” 64 کاناله ( ثبت فعالیت های الکتریکی مغز) مجهز شد.

تمرکز بر تربیت و توسعه نیروی انسانی متخصص و همچنین تجهیز آزمایشگاه‌ها و آماده‌سازی ابزارها و زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و تخصصی ضرورتی انکارناپذیر در راهبردهای علمی ستاد علوم شناختی قلمداد می‌شود.

ستاد توسعه علوم شناختی از این رهگذر می‌کوشد با فراهم کردن زمینه‌های حمایتی، فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی وسیع‌تری را برای دانشجویان، اساتید و متخصصان در حوزه‌های علوم شناختی فراهم آورد و گامی عملی در امر تربیت کارشناسان آزمایشگاه  برداشته شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی، به اعتقاد مدیران ارشد ستاد علوم شناختی توان‌مندی در تامین زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز ارائه‌کنندگان خدمات شناختی یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های توسعه و تعالی ارائه خدمات شناختی در کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام